CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.
Titlu Nivel Domeniu
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 3 Mecanică
Lăcătuş construcţii navale 3 Mecanică
Tubulator naval 3 Mecanică
Constructor-montator de structuri metalice 3 Mecanică
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 3 Mecanică
Tinichigiu vopsitor auto 3 Mecanică
Strungar 3 Mecanică
Frezor-rabotor-mortezor 3 Mecanică
Rectificator 3 Mecanică
Sculer matriţer 3 Mecanică
Sudor 3 Mecanică
Turnător 3 Mecanică
Forjor-tratamentist 3 Mecanică
Modelier 3 Mecanică
Furnalist 3 Mecanică
Oţelar 3 Mecanică
Metalurgist neferoase 3 Mecanică
Laminorist 3 Mecanică
Trefilator trăgător 3 Mecanică
Constructor cuptoare metalurgice 3 Mecanică
Mecanic aeronave 3 Mecanică
Lăcătuş construcţii structuri aeronave 3 Mecanică
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 3 Mecanică
Mecanic agregate rotative termoenergetice 3 Mecanică
Mecanic echipamente pentru foraj extracţie 3 Mecanică
Motorist nave 3 Mecanică
Mecanic auto 3 Mecanică
Mecanic de mecanică fină 3 Mecanică
Optician montator aparatură optico-mecanică 3 Mecanică
Operator la maşini cu comandă numerică 3 Mecanică
Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor 3 Mecanică
Operator sonde 3 Mecanică
Maşinist utilaje cale şi terasamente 3 Mecanică
Maşinist utilaje portuare 3 Mecanică
Marinar 3 Mecanică
Mecanic agricol 3 Mecanică
Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice 3 Mecanică
Lăcătuş mecanic prestări servicii 3 Mecanică
Mecanic forestier 3 Mecanică
Operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare 3 Electromecanică
Operator în centrale hidroelectrice 3 Electromecanică
Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave 3 Electromecanică
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale 3 Electromecanică
Electromecanic nave 3 Electromecanică
Electromecanic material rulant 3 Electromecanică
Electromecanic centrale electrice 3 Electromecanică
Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară 3 Electromecanică
Frigotehnist 3 Electromecanică
Lucrător trafic feroviar 3 Electromecanică
Agent comercial feroviar 3 Electromecanică
Electronist aparate şi echipamente 3 Electronică şi automatizări
Electronist reţele de telecomunicaţii 3 Electronică şi automatizări
Operator industria chimică anorganică 3 Chimie industrială
Operator industria de medicamente şi produse cosmetice 3 Chimie industrială
Operator industria chimică organică 3 Chimie industrială
Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie 3 Chimie industrială
Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor 3 Chimie industrială
Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei 3 Chimie industrială
Operator în industria ceramicii brute 3 Materiale de construcţii
Operator ceramică fină 3 Materiale de construcţii
Sticlar 3 Materiale de construcţii
Operator lianţi şi prefabricate 3 Materiale de construcţii
Electrician constructor 3 Electric
Electrician exploatări miniere 3 Electric
Electrician nave 3 Electric
Confecţioner produse electrotehnice 3 Electric
Electrician exploatare joasă tensiune 3 Electric
Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice 3 Electric
Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice 3 Electric
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice 3 Electric
Electrician echipamente pentru foraj - extracţie 3 Electric
Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 3 Electric
Constructor structuri monolite 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Fierar betonist-montator prefabricate 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Zidar-pietrar-tencuitor 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Dulgher-tâmplar-parchetar 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Mozaicar-montator placaje 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Instalator instalaţii de încălzire centrală 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Izolator 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Constructor căi ferate 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Constructor drumuri şi poduri 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Constructor lucrări hidrotehnice 3 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn 3 Fabricarea produselor din lemn
Operator la fabricarea cherestelei 3 Fabricarea produselor din lemn
Tâmplar universal 3 Fabricarea produselor din lemn
Tapiţer-plăpumar-saltelar 3 Fabricarea produselor din lemn
Sculptor- intarsier 3 Fabricarea produselor din lemn
Filator 3 Industrie textilă şi pielărie
Ţesător 3 Industrie textilă şi pielărie
Finisor produse textile 3 Industrie textilă şi pielărie
Tricoter-confecţioner 3 Industrie textilă şi pielărie
Confecţioner produse textile 3 Industrie textilă şi pielărie
Croitor îmbrăcăminte după comandă 3 Industrie textilă şi pielărie
Cizmar 3 Industrie textilă şi pielărie
Confecţioner articole din piele şi înlocuitori 3 Industrie textilă şi pielărie
Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori 3 Industrie textilă şi pielărie
Marochiner 3 Industrie textilă şi pielărie
Finisor piele 3 Industrie textilă şi pielărie
Operator montaj copiat tipar de probă 3 Tehnici poligrafice
Tipăritor ofset 3 Tehnici poligrafice
Legător 3 Tehnici poligrafice
Operator producţie şi exploatare film 3 Producţie media
Recepţioner-distribuitor 3 Comerţ
Comerciant-vânzător 3 Comerţ
Lucrător hotelier 3 Turism şi alimentaţie
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 3 Turism şi alimentaţie
Cofetar-patiser 3 Turism şi alimentaţie
Bucătar 3 Turism şi alimentaţie
Frizer-coafor-manichiurist- pedichiurist 3 Estetica şi igiena corpului omenesc
Agricultor culturi de câmp 3 Agricultură
Lucrător în agroturism 3 Agricultură
Lucrător în agricultură ecologică 3 Agricultură
Piscicultor şi prelucrător de peşte 3 Agricultură
Horticultor 3 Agricultură
Fermier montan 3 Agricultură
Zootehnist 3 Agricultură
Apicultor-sericicultor 3 Agricultură
Pădurar 3 Silvicultură
Morar-silozar 3 Industrie alimentară
Brutar-patiser-preparator produse făinoase 3 Industrie alimentară
Preparator produse din carne şi peşte 3 Industrie alimentară
Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor 3 Industrie alimentară
Preparator produse din lapte 3 Industrie alimentară
Operator în industria uleiului 3 Industrie alimentară
Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase 3 Industrie alimentară
Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase 3 Industrie alimentară
Operator în industria malţului şi a berii 3 Industrie alimentară
Tehnician mecatronist 4 Mecanică
Tehnician proiectant CAD 4 Mecanică
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 4 Mecanică
Tehnician prelucrări mecanice 4 Mecanică
Tehnician transporturi 4 Mecanică
Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică 4 Mecanică
Tehnician construcţii navale 4 Mecanică
Tehnician prelucrări la cald 4 Mecanică
Tehnician electromecanic 4 Electromecanică
Tehnician aviaţie 4 Electromecanică
Tehnician instalaţii de bord (avion) 4 Electromecanică
Tehnician operator tehnică de calcul 4 Electronică şi automatizări
Tehnician de telecomunicaţii 4 Electronică şi automatizări
Tehnician operator telematică 4 Electronică şi automatizări
Tehnician în automatizări 4 Electronică şi automatizări
Tehnician electronist 4 Electronică şi automatizări
Tehnician operator roboţi industriali 4 Electronică şi automatizări
Tehnician în chimie industrială 4 Chimie industrială
Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 4 Materiale de construcţii
Tehnician în industria materialelor de construcţii 4 Materiale de construcţii
Tehnician electrician electronist auto 4 Electric
Tehnician în instalaţii electrice 4 Electric
Tehnician electrotehnist 4 Electric
Tehnician energetician 4 Electric
Tehnician metrolog 4 Electric
Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 4 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Tehnician în construcţii şi lucrări publice 4 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Tehnician instalator pentru construcţii 4 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare 4 Fabricarea produselor din lemn
Tehnician proiectant produse finite din lemn 4 Fabricarea produselor din lemn
Tehnician în prelucrarea lemnului 4 Fabricarea produselor din lemn
Tehnician designer vestimentar 4 Industrie textilă şi pielărie
Tehnician în industria textilă 4 Industrie textilă şi pielărie
Tehnician în industria pielăriei 4 Industrie textilă şi pielărie
Tehnician poligraf 4 Tehnici poligrafice
Tehnician producţie poligrafică 4 Tehnici poligrafice
Tehnician operator procesare text / imagine 4 Producţie media
Tehnician audio-video 4 Producţie media
Tehnician producţie film şi televiziune 4 Producţie media
Tehnician multimedia 4 Producţie media
Tehnician în turism 4 Turism şi alimentaţie
Tehnician în hotelărie 4 Turism şi alimentaţie
Tehnician în gastronomie 4 Turism şi alimentaţie
Organizator banqueting 4 Turism şi alimentaţie
Tehnician în activităţi de poştă 4 Economic
Tehnician în activităţi economice 4 Economic
Tehnician în administraţie 4 Economic
Tehnician în achiziţii şi contractări 4 Comerţ
Tehnician în activităţi de comerţ 4 Comerţ
Coafor stilist 4 Estetica şi igiena corpului omenesc
Tehnician agronom 4 Agricultură
Tehnician horticultor 4 Agricultură
Tehnician zootehnist 4 Agricultură
Tehnician în agricultură ecologică 4 Agricultură
Tehnician în agroturism 4 Agricultură
Tehnician agromontan 4 Agricultură
Tehnician veterinar 4 Agricultură
Tehnician pentru animale de companie 4 Agricultură
Tehnician în agricultură 4 Agricultură
Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere 4 Silvicultură
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 4 Protecţia mediului
Tehnician hidrometeorolog 4 Protecţia mediului
Tehnician chimist de laborator 4 Chimie industrială
Tehnician analize produse alimentare 4 Industrie alimentară
Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală 4 Industrie alimentară
Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase 4 Industrie alimentară
Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor 4 Industrie alimentară
Tehnician în industria alimentară extractivă 4 Industrie alimentară
Tehnician în industria alimentară 4 Industrie alimentară
Tehnician proiectant în construcţia de maşini 5 Mecanică
Tehnician tehnolog mecanic 5 Mecanică
Tehnician operator maşini cu comandă numerică 5 Mecanică
Tehnician mecanic – instalaţii hidropneumatice 5 Mecanică
Tehnician mecanic celulă şi sisteme de propulsie pentru aeronave 5 Mecanică
Tehnician optometrist 5 Mecanică
Tehnician ortoprotezist 5 Mecanică
Optician 5 Mecanică
Administrator reţele locale şi de comunicaţii 5 Informatică
Analist programator 5 Informatică
Tehnician echipamente periferice şi birotică 5 Informatică
Tehnician echipamente de calcul 5 Informatică
Tehnician infrastructură reţele telecomunicaţii 5 Informatică
Tehnician electronist telecomunicaţii 5 Electronică şi automatizări
Tehnician electronist echipamente de automatizare 5 Electronică şi automatizări
Tehnician electronist electronică industrială 5 Electronică şi automatizări
Tehnician aparate electromedicale 5 Electronică şi automatizări
Tehnician în echipamente biomedicale 5 Electronică şi automatizări
Tehnician electroenergetician 5 Energetic
Tehnician termoenergetician 5 Energetic
Tehnician hidroenergetician 5 Energetic
Normator în construcţii 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Topograf în construcţii 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Tehnician devize şi măsurători în construcţii 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Desenator în construcţii şi arhitectură 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Tehnician în industria cimentului 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Merceolog gestionar pentru materiale de construcţii şi instalaţii 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Laborant pentru construcţii 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Proiectant restaurări şi reparaţii clădiri 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Tehnician edilitar 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Tehnician construcţii hidrotehnice 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Tehnician drumuri şi poduri 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Tehnician electromecanic auto 5 Transporturi
Tehnician transporturi interne și internaționale 5 Transporturi
Tehnician diagnostic auto 5 Transporturi
Asistent de gestiune în transporturi 5 Transporturi
Agent feroviar 5 Transporturi
Operator portuar 5 Transporturi
Tehnician instructor auto 5 Transporturi
Tehnician exploatări forestiere 5 Fabricarea produselor din lemn
Tehnician produse finite din industria lemnului 5 Fabricarea produselor din lemn
Designer în industria lemnului 5 Fabricarea produselor din lemn
Constructor-restaurator de orgi şi tâmplărie artizanală 5 Fabricarea produselor din lemn
Tehnician silvic 5 Silvicultură
Tehnician activităţi de agroturism montan 5 Agricultură
Tehnician cadastru funciar-topograf 5 Agricultură
Tehnician protecţia plantelor 5 Agricultură
Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui 5 Industrie alimentară
Tehnician siloz, morărit şi procesare nutreţ 5 Industrie alimentară
Tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase 5 Industrie alimentară
Tehnician dietetician 5 Industrie alimentară
Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare 5 Industrie alimentară
Tehnician meteorolog 5 Protecţia mediului
Tehnician hidrolog 5 Protecţia mediului
Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului 5 Protecţia mediului
Tehnician chimist 5 Protecţia mediului
Proiectant decoraţiuni interioare 5 Servicii
Designer industrial 5 Servicii
Agent operaţiuni expediţie şi transport intern şi internaţional 5 Servicii
Bibliotecar studii medii 5 Servicii
Tehnician în activităţi de secretariat 5 Servicii
Detectiv particular 5 Servicii
Agent comercial 5 Comerţ
Asistent manager 5 Comerţ
Tehnician activităţi comerciale 5 Comerţ
Tehnician în comerţ internaţional 5 Comerţ
Agent expediţie şi logistică 5 Comerţ
Tehnician decorator spaţii comerciale 5 Comerţ
Agent de turism-ghid 5 Turism şi alimentaţie
Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 5 Turism şi alimentaţie
Asistent manager unităţi hoteliere 5 Turism şi alimentaţie
Tehnician nutriţionist 5 Turism şi alimentaţie
Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii 5 Turism şi alimentaţie
Creator - structura şi proiectarea ţesăturilor 5 Industrie textilă şi pielărie
Creator-proiectant articole din piele şi înlocuitori 5 Industrie textilă şi pielărie
Creator - structura şi proiectarea tricoturilor 5 Industrie textilă şi pielărie
Creator-proiectant îmbrăcăminte 5 Industrie textilă şi pielărie
Designer vestimentar 5 Industrie textilă şi pielărie
Tehnician iluminare filmare 5 Producţie media
Tehnoredactor 5 Producţie media
Cameraman-fotoreporter 5 Producţie media
Designer pentru publicitate 5 Producţie media
Redactor pentru publicitate 5 Producţie media
Asistent producător film TV 5 Producţie media
Operator sunet 5 Producţie media
Asistent regizor artistic 5 Producţie media
Editor de imagine 5 Producţie media
Asistent de gestiune 5 Economic
Funcţionar bancar 5 Economic
Agent fiscal 5 Economic
Agent vamal 5 Economic
Operator economic diriginte oficiu poştal 5 Economic
Cosmetician 5 Estetica şi igiena corpului omenesc
Stilist 5 Estetica şi igiena corpului omenesc
Tehnician maseur 5 Estetica şi igiena corpului omenesc
Pedagog şcolar 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Ergoterapeut 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical de radiologie 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Tehnician acoustician audio protezist 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical generalist 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical de igienă şi sănătate publică 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical de laborator 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical de farmacie 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical de nutriţie şi dietetică 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Pedagog de recuperare 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare 5 Sănătate şi asistenţă pedagogică
Antrenor 5 Sportiv
Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere 5 Mecanică
Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură 5 Mecanică
Maistru mecanic 5 Mecanică
Maistru mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă, confecţii şi încălţăminte 5 Mecanică
Maistru forjor-tratamentist 5 Mecanică
Maistru frigotehnist 5 Mecanică
Maistru turnător 5 Mecanică
Maistru sculer-matriţer 5 Mecanică
Maistru construcţii navale 5 Mecanică
Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea lemnului 5 Mecanică
Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii în industrializarea lemnului 5 Mecanică
Maistru construcţii structuri aeronave 5 Mecanică
Maistru poligraf 5 Mecanică
Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări 5 Electric
Maistru maşini şi aparate electrice 5 Electric
Maistru electronist 5 Electric
Maistru telecomunicaţii 5 Electric
Maistru electromecanic staţii de pompare 5 Electric
Maistru protecţii anticorosive 5 Chimie
Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale 5 Chimie
Maistru pentru tehnologia chimică organică 5 Chimie
Maistru pentru tehnologia chimică anorganică 5 Chimie
Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie 5 Chimie
Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului 5 Chimie
Maistru pirotehnist 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru electromecanic minier 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru miner 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru la prepararea substanţelor minerale utile 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru sondor la forajul sondelor 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii şi reparaţii sonde 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru mecanic construcţii montaje, instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea, repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru electrician instalaţii, utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru electromecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru electromecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea elementelor şi instalaţiilor de automatizare pentru petrol şi gaze 5 Minier, petrol şi gaze
Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice 5 Energetic
Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice 5 Energetic
Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice 5 Energetic
Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice 5 Energetic
Maistru electronist automatizări în centralele nuclearoelectrice 5 Energetic
Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearoelectrice 5 Energetic
Maistru termoenergetic 5 Energetic
Maistru hidroenergetic 5 Energetic
Maistru modelor pentru turnătorie 5 Metalurgie
Maistru furnalist 5 Metalurgie
Maistru la producerea metalelor neferoase 5 Metalurgie
Maistru oţelar 5 Metalurgie
Maistru laminator 5 Metalurgie
Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs 5 Metalurgie
Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase 5 Metalurgie
Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive 5 Metalurgie
Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale 5 Metalurgie
Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii 5 Materiale de construcţii
Maistru la fabricarea lianţilor 5 Materiale de construcţii
Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii 5 Materiale de construcţii
Maistru ceramist (ceramică brută) 5 Materiale de construcţii
Maistru ceramist (ceramică fină) 5 Materiale de construcţii
Maistru sticlar 5 Materiale de construcţii
Maistru instalator în construcţii 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Maistru electrician în construcţii 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Maistru construcţii civile, industriale şi agricole 5 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei 5 Fabricarea produselor din lemn
Maistru fabricarea cherestelei 5 Fabricarea produselor din lemn
Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului 5 Fabricarea produselor din lemn
Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn 5 Fabricarea produselor din lemn
Maistru tâmplar mobilă şi binale 5 Fabricarea produselor din lemn
Maistru exploatări şi transporturi forestiere 5 Fabricarea produselor din lemn
Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente 5 Transporturi
Maistru electromecanic locomotive 5 Transporturi
Maistru electromecanic vagoane 5 Transporturi
Maistru electromecanic auto 5 Transporturi
Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri 5 Transporturi
Maistru filator 5 Industrie textilă şi pielărie
Maistru ţesător 5 Industrie textilă şi pielărie
Maistru tricoter 5 Industrie textilă şi pielărie
Maistru finisor produse textile 5 Industrie textilă şi pielărie
Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) 5 Industrie textilă şi pielărie
Maistru tăbăcar 5 Industrie textilă şi pielărie
Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) 5 Industrie textilă şi pielărie
Maistru marochiner 5 Industrie textilă şi pielărie
Maistru în industria alimentară extractivă 5 Industrie alimentară
Maistru în industria alimentară fermentativă 5 Industrie alimentară
Maistru la industrializarea laptelui 5 Industrie alimentară
Maistru la industrializarea cărnii 5 Industrie alimentară
Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor 5 Industrie alimentară
Maistru morar 5 Industrie alimentară
Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie 5 Industrie alimentară
Maistru piscicultor - pescar 5 Agricultură
Maistru agronom 5 Agricultură
Maistru mecanic agricol 5 Agricultură
Lutier 3 Fabricarea produselor din lemn