CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru instalator în construcţii

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Oferă atât formare teoretică, cât şi practică în domeniul serviciilor de profil si pentru întreţinerea şi repararea instalatiilor din domeniul constructiilor.
Unități de rezultate ale invațării
•Unităţi de competenţă cheie
1.Managementul calitatii
2.Comunicare profesională
3.Managementul proiectelor
4.Limba modernă aplicată
5.Tehnologia informației și comunicării
•Unităţi de competenţă tehnice specializate
6.Securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului
7.Desen tehnic pentru instalaţii în construcţii
8.Elemente de proiectare în instalaţii
9.Măsurători pentru instalaţii în construcţii
10.Materiale pentru instalaţii în construcţii
11.Lucrări de instalaţii de apă şi canalizare
12.Lucrări de instalaţii de încălzire
13.Lucrări de instalaţii de ventilare şi climatizare
14.Lucrări de instalaţii de gaze naturale
15.Lucrări de instalaţii pentru fluide industriale
16.Coordonarea execuţiei lucrărilor de instalaţii
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311208 Maistru instalator în construcţii
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente