CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Constructor drumuri şi poduri

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Lucrătorii execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor utilaje parţial mecanizate. Lucrările specifice constau in executarea, construirea, întreţinerea şi repararea drumurilor, podurilor şi a altor lucrări/amenajări specifice domeniului. Lucrările specifice constau în:executarea îmbrăcăminţilor asfaltice, executarea imbrăcăminţilor semipermanente, executarea imbrăcăminţilor asfaltice permanante, executarea imcrăcăminţilor asfaltice speciale, întreţinerea şi repararea imbrăcăminţilor asfaltice, executarea infrastructurii podurilor şi podeţelor (de realizare a fundaţiilor, urmată de turnarea ansamblului betonat şi de montare a aparatelor de reazem), executarea suprastructurii podurilor şi podeţelor, repararea podurilor şi podeţelor. În ansamblu aceşti lucrători folosesc o gamă foarte largă de materii prime/materiale (în executarea lucrărilor): agregate minerale, lianţi, zgură, uleiuri, piatră, lemn, oţel, beton. Realizarea operaţiilor specifice necesită cunoştinţe legate de materiale, prelucrarea lor şi de tehnologia specifică de realizare a lucrărilor de construcţii drumuri şi poduri şi a amenajărilor acestora. Lucrările se desfăşoară pe şantiere sau în unităţile cu specific, iar ceea ce se construieşte/ repară/ întreţine la drumuri şi poduri asigură siguranţa circulaţiei rutiere neadmiţându-se erori în execuţie.
Unități de rezultate ale invațării
1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
2. Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
3. Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
4. Realizarea măsurătorilor specifice construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
5. Realizarea lucrărilor de terasamente şi de suprastructură pentru drumuri
6. Executarea elementelor privind infrastructura/suprastructura podurilor şi a altor lucrări de artă
7. Executarea lucrărilor de mentenanţă la drumuri, poduri şi alte lucrări de artă
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 711904 asfaltator
• 711906 chesonier
• 711911 finisor terasamente
• 711917 meseriaş întreţinere cale
• 711919 meseriaş întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
• 711924 lucrător pentru drumuri şi căi ferate
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.
Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads