CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician nutriţionist

Profil: -
Domeniu: Turism şi alimentaţie
Descriere
Prin calificarea „Tehnician nutriţionist” se urmăreşte formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de principiile alimentare şi valoarea nutritivă a alimentelor; metodele de gastrotehnie; alimentaţia copiilor şi adolescenţilor; alimentaţia sportivilor; alimentaţia femeii gravide; alimentaţia bătrânilor; alimentaţia raţională în colectivităţi; alimentaţia în diferite boli, conceperea şi întocmirea meniurilor. Pe lângă activităţile specifice, „Tehnicianul nutriţionist”, îşi va dezvolta competenţe cheie importante, prin care va desfăşura o bună comunicare, atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, va dezvolta competenţe pentru utilizarea softurilor specifice activităţii hoteliere şi de alimentaţie, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de munca
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicarea profesională în limba modernă
2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată ( TIC)
3.Comunicare profesională
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Principiile alimentare şi valoarea nutritivă
7.Metode de gastrotehnie
8.Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor
9.Alimentaţia sportivilor
10.Alimentaţia femeii gravide
11.Alimentaţia bătrânilor
12.Alimentaţia raţională în colectivităţi
13.Alimentaţia în diferite boli
14.Întocmirea meniurilor


Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 226501 Asistent nutriție
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente