CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru pentru tehnologia chimică anorganică

Profil: -
Domeniu: Chimie
Descriere
Maistrul tehnolog în industria chimică anorganică răspunde de asigurarea disciplinei tehnologice şi de muncă, de respectarea prescripţiilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, de respectarea regulilor de manipulare, transport şi depozitare a materiilor prime, materialelor şi produselor finite, precum şi de regulile de protecţie a muncii.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Limbă modernă aplicată
2.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţie aplicată
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
5.Managementul relaţiilor interumane în procesul muncii
6.Planificarea şi organizarea producţiei
7.Economia producţiei
8.Securitatea şi sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor
9.Poluarea şi protecţia mediului în industria chimică
10.Operaţii şi utilaje mecanice şi hidrodinamice în industria chimică
11.Operaţii şi utilaje termice în industria chimică
12.Operaţii şi utilaje de difuziune în industria chimică
13.Procese de pregătire a materiilor prime
14.Obţinerea produselor clorosodice
15.Fabricarea amoniacului şi a acizilor anorganici
16.Fabricarea îngrăşămintelor
17.Obţinerea catalizatorilor şi a reactivilor chimici
18.Aparate de măsură şi automatizare
19.Controlul fabricaţiei în industria chimică anorganică
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311609 Maistru la fabricarea munitiei
• 311601 Decontaminator
• 432201 Dispecer
• 432203 Lansator produse
• 432204 Programator productie
• 311906 Tehnician programare, lansare, urmarirea productiei
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads