CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Operator sunet

Profil: -
Domeniu: Producţie media
Descriere
Adaptarea la noile cerinţe ale economiei de piaţă, presupune însuşirea acelor competenţe care să dezvolte în rândul elevilor înaltul profesionalism, iniţiativa, perspicacitatea, abilitatea de a opera eficace într-un cadru economic dinamic şi concurenţial.
Competenţele incluse în calificarea de nivel 5 - „Operator sunet” formează viitorilor absolvenţi abilităţi legate de:
•Electroacustică
•Producţia video - Tv
•Sisteme de înregistare audio - video
•Echipamente audio
•Sonorizarea încăperilor şi spaţiilor deschise
•Mixarea semnalelor audio
•Dobândirea calitatilor necesare lucrului in echipă şi asumarea responsabilităţilor în relaţia: Director de imagine – Producător – Regizor precum şi cu ceilalţi membri ai echipei.
Unități de rezultate ale invațării
•Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională în limba modernă
2.Tehnologia informațiilor și a comunicației aplicată
•Unități de competență tehnice specializate
3.Comunicare profesională specifică
4.Electroacustică
5.Producţia video-TV
6.Sisteme de înregistrare audio-video
7.Echipamente audio
8.Sonorizarea încăperilor şi spaţiilor deschise
9.Mixarea semnalelor audio
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 343505 Maestru de sunet
• 352101 Acustician cinematografic
• 352105 Maistru aparate video şi sunet
• 352126 Operator sunet

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente