CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician electronist

Profil: Tehnic
Domeniu: Electronică şi automatizări
Descriere
Tehnicianul electronist își desfășoară activitatea în unități de producție, pe linii de asamblare a echipamentelor electronice, în unități economice care produc montaje/ subansamble/ echipamente electronice și în unități economice specializate în întreținerea și depanarea mașinilor automate și/sau linii automate de fabricație.
Tehnicianul electronist realizează operații complexe ce presupun o pregătire profesională foarte bună dar și calități manageriale pentru a conduce formații de lucru de diferite nivele, asigură funcționarea normală a componentelor și echipamentelor electronice, monitorizează procese tehnologice la mașini automate și asigură funcționarea la parametrii proiectați a sistemelor de reglare automată. În cadrul unităților de producție, tehnicianul trebuie să cunoască, să monteze, să exploateze, să revizuiască echipamentele dar și să remedieze defecțiunile electronice, electrice și mecanice la tipurile de rețele aflate în responsabilitate. De asemenea, tehnicianul execută măsuratorile specifice produselor realizate, măsuratori necesare înlăturării deranjamentelor complexe și efectuării reglajelor corespunzătoare.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale:
1. Realizarea lucrărilor de bază mecanice și electrice necesare în domeniul electronică automatizări
2. Efectuarea de măsurări tehnice în electronică
3. Realizarea circuitelor electronice simple cu componente analogice discrete
4. Realizarea circuitelor logice combinaționale cu circuite integrate digitale
5. Executarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă 6. Planificarea producţiei
7. Realizarea echipamentelor electronice analogice şi digitale
8. Evaluarea stării de funcţionare a a circuitelor și echipamentelor electronice
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate:
9. Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice
10. Utilizarea sistemelor de reglare automată în procesele tehnologice
11.Utilizarea circuitelor electronice de putere
12.Utilizarea sistemelor cu microprocesoare/ microcontrolere
13.Exploatarea şi mentenanța echipamentelor electronice
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• 311402 Tehnician electronică
• 311403 Tehnician proiectant electronică
• 351104 Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
• 352112 Operator emisie-recepţie
• 352125 Operator radio-radioficare
• 352127 Tehnician radioelectronist
• 352128 Tehnician CATV
• 352130 Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces
• 352132 Tehnician de echipamente TV
• 352133 Radioelectronist staţii de emisie radio-TV
• 352134 Tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet
• 742105 Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
• 742106 Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads