CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Asistent regizor artistic

Profil: -
Domeniu: Producţie media
Descriere
Competenţele incluse în calificarea de nivel 5- „Asistent regizor artistic” formează viitorilor absolvenţi abilităţi legate de:
• Constructia dramaturgica a productiilor tv
• Difuzarea în direct a programelor de televiziune
• Valentele artistice ale materialelor video
• Montajul programelor de televiziune
• Cordonarea echipelor audio – video
• Dobandirea calitatilor necesare lucrului in echipa si asumarea responsabilitatilor in relaţia cu Realizatorul, Redactorul sau Regizorul artistic.
Pe lângă activităţile specifice, editorul, îşi va dezvolta competenţe cheie importante necesare unei bune comunicări atât cu factorii de creaţie artistică cât şi în cadrul serviciului de înregistrare, montaj şi postprocesare sau în cadrul serviciului de difuzare emisiuni de televiziune, îşi va dezvolta competenţe de utilizare a aparaturii specifice, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii activităţii la locul de muncă si isi va dezvolta un sistem de analiza prin care va evalua rezultatele muncii sale.
Unități de rezultate ale invațării
•Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Tehnologia informațiilor și a comunicației aplicată
4.Managementul proiectelor
5. Managementul calității
•Unități de competență tehnice specializate
6. Noţiuni generale de limbaj vizual
7.Noţiuni de bază privind imaginea
8.Noţiuni de bază privind regia
9.Munca in echipa de film-TV
10.Montajul filmelor şi emisiunilor TV
11.Comunicare vizuala
12.Limbaj plastic
13.Studii de film si televiziune
14.Conceptul de media
15.Prelucrarea imaginilor digitale
16.Regie de montaj
17.Jurnalism TV
18.Editarea producţiilor TV
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 216605 Asistent regizor studio
• 265440 Secretar platou
• 343510 Asistent regizor artistic
• 343522 Secretar artistic
• 343516 Documentarist (studii medii)

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente