CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Detectiv particular

Profil: -
Domeniu: Servicii
Descriere
Detectivul particular va fi capabil sa indeplineasca functii calificate, de conducere, coordonare si administrare in cadrul unei societati de detectivi. De asemenea poate indeplini si functii operative in cadrul societatilor de detectivi.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţe cheie:
1.Metode şi tehnici de investigare şi protecţie a persoanelor
2.Acţiuni detectivistice pentru prevenirea conflictelor
3.Teoria generală a informaţiilor
4.Elemente de drept civil
5.Drepturile omului şi drept umanitar
6.Noţiuni despre om şi societate
7.Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiei aplicate
8.Elemente de management de proiect
• Unităţi de competenţe tehnice specializate
9.Aplicarea bazei legale de acţiune
10.Noţiuni de criminalistică
11.Organizarea activităţii unei societăţi de detectivi particulari (a unui cabinet individual)
12.Dezvoltarea capacităţii fizice
13.Metode şi tehnici de investigare şi protecţie a bunurilor
14.Acţiuni detectivistice pentru rezolvarea litigiilor
15.Lucrul cu informaţiile specifice
16.Noţiuni generale de drept
17.Comunicarea profesională într-o limbă străină
18.Relaţia publică a detectivului particular
19.Elemente de management al calităţii
20.Contabilitatea afacerii
21.Utilizarea probei criminalistice
22.Confidenţialitatea acţiunilor specifice
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 335502 Detectiv
• 335504 Detectiv particular

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente