CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Frizer-coafor-manichiurist- pedichiurist

Profil: -
Domeniu: Estetica şi igiena corpului omenesc
Descriere
Calificarea Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist oferă pregătirea de specialitate necesară pentru prestarea serviciilor prin realizarea lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură şi pedichiură. De asemenea, calificarea oferă pregătirea necesară pentru realizarea unor activităţi conexe lucrărilor de estetică (programarea clienţilor, relaţia cu clienţii, aprovizionarea locului de muncă etc) .
Unități de rezultate ale invațării
1. Etică şi comunicare profesională
2. Organizarea locului de muncă
3. Consilierea clientului
4. Îngrijirea părului
5. Realizarea bărbieritului şi a îngrijirilor faciale
6. Tunderea părului pentru bărbaţi
7. Tunderea părului pentru femei
8. Realizarea de coafuri simple
9. Pigmentarea şi depigmentarea părului
10. Ingrijirea estetică a mâinilor
11. Ingrijirea estetică a picioarelor
12. Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 514102 Frizer
• 514101 Coafor
• 514202 Manichiurist
• 514203 Pedichiurist
• 514208 Stilist - protezist de unghii
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.