CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Agent fiscal

Profil: -
Domeniu: Economic
Descriere
Prin calificarea „Agent fiscal” se formează viitorilor absolvenţi abilităţi legate de contabilitatea instituţiilor publice; drept comercial controlul economic financiar, gestiune financiară, fiscalitate, analiza pieţei, statistică şi analiză economică. Pe lângă activităţile specifice, “Agentul fiscal”, îşi va dezvolta competenţe cheie importante necesare unei bune comunicări atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, îşi va dezvolta competenţe de utilizare a softurilor specifice, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii activităţii la locul de muncă.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare în limba modernă
2.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată
3.Comunicare profesională
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
6.coordonare şi lucrul în echipă
• Unități de competență tehnice specializate
7. bazele contabilităţii
8. drept comercial
9. finanţele publice
10. fiscalitate
11. contabilitatea asistata de calculator
12. gestiune financiară
13. control economic financiar
14. analiza pieţei
15. statistică şi analiză economică
16. contabilitatea instituţiilor publice
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 421401 Agent fiscal
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente