CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Profil: Tehnic
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Tehnicianul în construcții și lucrări publice contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări publice, evaluare lucrări. Reprezintă arhitecții și inginerii pe șantierele de construcții pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și schițe, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor. Contribuie potrivit planurilor și schițelor pe care le primesc, la estimarea detaliată a cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor. Organizează întreținerea și reparațiile utilajelor. Se ocupă în principal cu planificarea și raportarea activității de la punctul de lucru, organizarea condițiilor de desfășurare a activității formațiilor de lucru, supravegherea activităților de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale, coordonarea formării profesionale și gestionării performanțelor echipei, coordonarea aplicării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii (SSM) și în domeniul situațiilor de urgență, coordonarea aplicării normelor de protecție a mediului, coordonarea asigurării calității lucrărilor de executare, coordonarea întreținerii echipamentelor de lucru.
Unități de rezultate ale invațării
1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
2. Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
3. Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
4. Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
5. Planificarea şi organizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii
6. Întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrări de construcţii şi instalaţii
7. Analizarea elementelor de construcții în vederea urmăririi executării lucrărilor de construcții și lucrări publice
8. Interpretarea planurilor specifice în vederea aplicării pe teren a proiectelor
9. Coordonarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi lucrări publice pe baza documentaţiei tehnice
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311203 tehnician constructor
• 311204 tehnician hidroamelioraţii
• 311205 tehnician hidrotehnic
• 311207 tehnician proiectant în construcţii
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads