CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician producţie poligrafică

Profil: Servicii
Domeniu: Tehnici poligrafice
Descriere
Tehnicianul producție poligrafică planifică şi organizează activităţi specifice locului de muncă, coordonează şi execută lucrări pe grupuri de imprimare (offset, flexografie, serigrafie, etc.), linii automate de legătorie, obţine forme de imprimare prin procedee digitale, realizează analiza proceselor tipografice de fabricaţie din tipografii, precum şi pregătirea, lansarea şi urmărirea producţiei, aplicând şi respectând legislaţia privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă;
Calificarea asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit realizarealucrărilor tipografice pe grupuri de imprimare offset, flexografie, serigrafie, tampografie inclusiv pe maşini de tipărit rotative, linii automate de legătorie, obţine formele de imprimare prin procedee digitale aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă,prevenirea şi stingerea incendiilor, coordonând echipe de lucru, avînd capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut.
Unități de rezultate ale invațării
1. Utilizarea standardelor în procesele tehnologice poligrafice
2. Utilizarea culorii în poligrafie
3. Pregătirea materialelor pentru efectuarea proceselor tehnologice poligrafice
4. Pregătirea formelor de tipar
5. Planificarea şi organizarea producţiei
6. Proiectarea produselor poligrafice
7. Realizarea imprimatelor prin procedee convenţionale
8. Realizarea imprimatelor prin procedee digitale
9. Efectuarea proceselor tehnologice post–press
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 413202 Operator tehnică poligraf
• 732207 Tipograf-tipăritor
• 732215 Tipograf print digital şi offset
• 732217 Operator la maşina de tampografiat
• 732218 Tipograf flexograf
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.