CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician analize produse alimentare

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Calificarea Tehnician analize produse alimentare este o calificare de nivel 4 corespunzătoare domeniului de pregătire profesională Industria alimentară, prin care elevii vor dobândi abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi care le vor permite să-şi găsească un loc de muncă, integrându-se în viaţa socială, să-şi deschidă propria afacere sau să-şi continue pregătirea la un nivel superior. Conform COR, calificarea Tehnician analize produse alimentare își desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de pregătirea reactivilor, execuția analizelor materiilor prime folosite şi ale produselor finite și interpretarea rezultatelor, aplicarea şi respectarea normelor de sănătate și siguranță în laborator. Pentru ocupaţia Tehnician analize produse alimentare nu există Standard Ocupaţional, dar există Standard Ocupaţional pentru următoarele calificări: Laborant în industria de morărit, panificaţie şi produse făinoase și Laborant carne, deși cele două calificări nu sunt menţionate în COR.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale
1. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului în industria alimentară
2. Aplicarea noţiunilor de microbiologie şi a normelor de igienă în industria alimentară
3. Exploatarea utilajelor şi echipamentelor utilizate în industria alimentară
4. Executarea operaţiilor de bază în laborator în industria alimentară
5. Asigurarea calităţii produselor alimentare
6. Aplicarea proceselor biochimice la fabricarea produselor alimentare
7. Executarea analizelor specifice de laborator în industria alimentară
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate
8. Efectuarea analizelor specifice în industria alimentară extractivă
9. Efectuarea analizelor specifice în industria alimentară fermentativă
10. Efectuarea analizelor specifice în industria de morărit, panificaţie şi produse făinoase
11. Efectuarea analizelor specifice la obţinerea produselor de origine animală
12. Efectuarea analizelor specifice în industria prelucrării legumelor şi fructelor
13. Determinarea falsificărilor produselor alimentare prin analize de laborator
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311926 Tehnician laborant analize produse alimentare
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads