CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Agent feroviar

Profil: -
Domeniu: Transporturi
Descriere
Agentul feroviar va fi capabil să îndeplinească sarcini de urmarire, efectuare, verificare operatii de circulatie si manevra, exploatare a vehiculelor feroviare, instalatiilor de semnalizare si dirijare a circulatiei cat si urmarirea transportului de calatori şi marfa cu toate componentele sale.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Managementul calitǎţii
4.Managementul proiectelor
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unități de competență tehnice specializate
6.Aplicarea regulilor de protecţia muncii, PSI
7.Semnalizarea luminoasǎ cu trepte multiple de viteze
8.Intreţinerea şi revizia tehnica a vagoanelor aflate în exploatare
9.Perturbarea traficului feroviar
10.Mecanizarea căii ferate
11.Circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare
12.Utilizarea reciprocǎ a vagoanelor în trafic intern şi internaţional
13.Încarcarea-descarcarea şi manipularea mǎrfurilor
14.Efectuarea operaţiilor de casă
15.Încheierea contractului de transport marfǎ în trafic intern și internaţional
16 Încheierea contractului de transport pentru călători, bagaje si mesagerii în trafic intern si internaţional
• Unități de competență tehnice de achiziție
17.Semnalizarea circulaţiei şi manevrei la calea feratǎ
18.Executarea tehnologiilor de circulaţie şi manevră feroviară
19.Utilizarea, intreţinerea şi revizuirea construcţiilor şi instalaţiilor din transportul feroviar
20.Prelucrarea trenurilor şi a vagoanelor
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 422501 Impiegat informații
• 422502 Funcționar informații client
• 432301 Agent transporturi
• 432302 Funcționar informații
• 432321 Șef agenție colectare și expediție mărfuri
• 432342 Agent feroviar marfă
• 511201 Conductor tren
• 511202 Revizor bilete
• 511204 Conductor vagon de dormit și cușetă
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente