CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Tehnicianul în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricarea malţului, berii, de preparare a vinurilor şi alcoolului rafinat şi de prelucrare a legumelor şi fructelor, precum şi de aplicarea normelor de muncă şi alte sarcini privind organizarea muncii. Calificarea asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi privind securitatea şi sănătatea muncii, supravegherea proceselor biochimice, executarea operaţiilor de bază în laborator în industria alimentară, aplicând legislaţia şi reglementările în vigoare şi măsurile de igienă şi siguranţa alimentelor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi gândirea critică şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi deprinderile de iniţiere a unei afaceri proprii, de management privind relaţiile interpersonale şi de procesare a datelor numerice, comunicare. Această calificare permite derularea de activităţi specifice obţinerii vinurilor, fabricării malţului, berii şi alcoolului rafinat, prelucrării legumelor şi fructelor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale
1. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului în industria alimentară
2. Aplicarea noţiunilor de microbiologie şi a normelor de igienă în industria alimentară
3. Exploatarea utilajelor şi echipamentelor utilizate în industria alimentară
4. Executarea operaţiilor de bază în laborator în industria alimentară
5. Asigurarea calităţii produselor alimentare
6. Aplicarea proceselor biochimice la fabricarea produselor alimentare
7. Executarea analizelor specifice de laborator în industria alimentară
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate
8. Fabricarea malţului
9. Fabricarea berii
10. Prepararea vinurilor
11. Fabricarea alcoolului şi a drojdiei de panificaţie
12. Prelucrarea şi conservarea legumelor şi fructelor
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311928 Tehnician în industria alimentară fermentativă;
• 311929 Tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.
Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads