CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

Profil: Tehnic
Domeniu: Materiale de construcţii
Descriere
Aceasta calificare asigură o pregătire tehnică care să permită celui instruit aplicarea cunoștințelor în coordonarea și organizarea proceselor de producție specifice industriei materialelor de construcții. Acesta se află în subordinea inginerilor de specialitate. Deținătorii de calificare de nivel 4 vor fi capabili să efectueze sarcini de complexitate medie, caracterizate prin colaborarea la un nivel mai înalt cu ceilalți, prin responsabilitate și autonomie personală completă. Vor fi capabili să evalueze starea tehnică a utilajelor și instalațiilr, să verifice aplicarea normelor de exploatare a utilajelor și instalațiilor, să identifice probleme complexe, să rezolve probleme,să evalueze rezultatele obținute, să supravegheze și să îndrume fiecare subordonat în vederea însușirii cunoștințelor și deprinderilor necesare executării în bune condiții a sarcinilor de producție prin executarea directă a unor operații cu grad de dificultate ridicat până la însușirea corectă de către aceștia, să coordoneze, să instruiască și să evalueze personalul din subordine
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Materii prime și materiale
2.Pregătirea amestecurilor de materii prime
3. Prelucrarea semifabricatelor
4. Aplicarea tratamentelor termice
5. Planificarea și organizarea producției
6. Exploatarea echipamentelor
7.Chimia sistemelor silicatice
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
8. Coordonarea proceselor tehnologice în industria sticlei
9. Coordonarea proceselor tehnologice în industria ceramicii
10.Controlul fabricației în industria sticlei
11. Controlul fabricației în industria ceramicii
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311921 Tehnician în industria sticlei și ceramicii;
• 311212 Tehnician în industria materialelor de construcții.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlude exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.
Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads