CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniu: Protecţia mediului
Descriere
Tehnicianul ecolog şi protecţia calităţii mediului are competenţe de conservare a biodiversităţii, aplicând şi respectând reglementări în vigoare la nivel european şi internaţional privind dezvoltarea durabilă şi grija faţă de mediul înconjurător. De asemenea, are competenţe de recoltare a probelor de apă, aer, sol şi de efectuare a unor analize ale factorilor de mediu. În acelaşi timp, are competenţe de supraveghere şi control a calităţii apei potabile şi a apelor uzate, dar şi a ecosistemelor antropizate, alături de competenţe de gestionare a deşeurilor. Absolvenţii îşi pot desfăşura activitatea la diferiţi agenţi economici, în cadrul compartimentelor de Protecţia mediului, în Agenţiile de Protecţie a Mediului, în diferite parcuri şi zone protejate etc.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale
1. Caracterizarea ecosistemelor naturale şi antropice
2. Investigarea ecosistemelor
3. Caracterizarea bazinelor hidrografice
4. Protejarea mediului înconjurător împotriva poluării
5. Gospodărirea apelor
6. Măsurarea mărimilor tehnice în domeniul protecției mediului
7. Gestionarea deșeurilor
8. Monitorizarea acțiunii fenomenelor extreme asupra mediului
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate
9. Efectuarea operațiilor de bază ȋn laborator
10. Efectuarea analizelor chimice
11. Efectuarea analizelor instrumentale
12. Efectuarea analizelor biologice și microbiologice
13. Monitorizarea indicatorilor de calitate a apei
14. Monitorizarea indicatorilor de calitate a solului
15. Monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului
16. Conservarea biodiversității
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 314106 Tehnician în protecţia mediului (tehnician ecolog);
• 325703 Auditor de mediu;
• 325705 Monitor mediul înconjurător;
• 325710 Responsabil de mediu
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads