CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician instalaţii de bord (avion)

Profil: Servicii
Domeniu: Electromecanică
Descriere
Tehnicienii instalații de bord (avion) posedă abilităţi de comunicare, inclusiv în limba engleză, au capacitatea de a citi şi interpreta documentaţia tehnică, coordonează echipe de lucru, cunosc şi respectă regulamentele şi legislaţia din aviaţie. Ei cunosc construcţia şi funcţionarea organelor aeronavelor, a sistemelor, echipamentelor şi avionicii. Sunt capabili să coordoneze și să efectueze lucrări de mentenanţă la sistemele și echipamentele aeronavelor, să aplice tehnologii specifice industriei aeronautice la realizarea și repararea componentelor instalațiilor de la bord. Tehnicienii instalații de bord (avion) coordonează și efectuează probe şi verificări la sol ale aeronavelor.
Unități de rezultate ale invațării
1. Reprezentarea pieselor și a instalațiilor utilizând desenul tehnic
2. Efectuarea operatiilor de prelucrare mecanică
3. Realizarea circuitelor electrice
4. Măsurarea mărimilor neelectrice și electrice
5. Asamblarea componentelor maşinilor şi sistemelor mecanice
6. Utilizarea echipamentelor electrice şi de automatizare în instalații electromecanice
7. Utilizarea și reglarea sistemelor electro-hidropneumatice în instalaţii
8. Utilizarea sistemelor de acționare din instalațiile electromecanice
9. Planificarea, organizarea și asigurarea calității proceselor tehnologice
10. Construcția, montajul și mentenanța structurii aeronavelor
11. Instalarea, mentenanța și testarea echipamentelor și instalațiilor de la bordul aeronavelor
12. Menținerea navigabilității aeronavelor
13. Instalarea, mentenanţa și testarea sistemelor de măsurare a parametrilor de zbor
14. Instalarea, mentenanța și testarea echipamentelor electronice și computerizate ale aeronavelor
15. Rolul factorului uman în aviație
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311305 Tehnician electromecanic
• 311309 Tehnician mentenanţă electromecanică – automatică echipamente industriale
• 311525 Tehnician încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare energetică/ sisteme de măsurare
• 315506 Tehnician securitate aeriană
• 315513 Tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads