CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea, repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze

Profil: -
Domeniu: Minier, petrol şi gaze
Descriere
Unități de rezultate ale invațării
NU ARE SPP
Acces
Pregătire
Certificare
Carieră

Documente