CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Designer vestimentar

Profil: -
Domeniu: Industrie textilă şi pielărie
Descriere
Absolvenţii vor lucra în ateliere / secţii de creaţie vestimentară, şi vor avea atât abilităţi de comunicare, de utilizare PC, de implementare a managementului calităţii, cât şi competenţe de realizare a produselor vestimentare de la modelul propus, alegerea materialelor până la produsul finit, cu pregătirea documentaţiei tehnice şi efectuarea de calcule tehnologice şi economice.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Managementul calităţii
2.Comunicare profesională
3.Managementul proiectelor
4.Comunicare profesională în limba modernă
5.Tehnologia informațiilor și a comunicației aplicată
• Unități de competență tehnice specializate
6.Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare
7.Utilizarea limbajului plastic
8.Design şi stiluri vestimentare
9.Proiectarea tiparelor de bază
10.Transformarea tiparelor de bază în tipare de model
11.Proiectare asistată de calculator
12.Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare
13.Pregătirea documentaţiei tehnice
14.Economie şi marketing
15.Confortul şi funcţiile produselor vestimentare
Acces
Pregătire
Certificare
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 216307 Designer vestimentar
• 216303 Lucrător în ateliere de modele
• 216306 Modelier confecţii
• 216304 Costumier
• 216305 Pictor creator costume
• 311917 Tehnician proiectant textile, pielărie
• 311912 Tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori
• 311913 Tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor
• 311914 Tehnician în industria încălțămintei
• 311915 Tehnician în industria pielăriei
• 311916 Tehnician în industria textilă

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente