CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Lutier

Profil: -
Domeniu: Fabricarea produselor din lemn
Descriere


Unități de rezultate ale invațării


Acces


Pregătire


Certificare


Carieră


Documente

Programe școlare

Standard de pregătire profesională