CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs

Profil: -
Domeniu: Metalurgie
Descriere
Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs reprezintă pregătirea teoretică şi practică necesară unei persoane calificate, pentru a organiza, a coordona funcţionarea posturilor de lucru, a monitoriza procesul de elaborare, a asigura: procese metalurgice, tehnologii de pregătire a materiei prime, exploatarea şi întreţinerea utilajelor şi instalaţiilor, instalatii tehnologice pentru fluide energetice, acţionări hidropneumatice, acţionări electrice şi automatizări in metalurgie, tehnologii de laminare a produselor plate, tehnologii de laminare a profilelor şi ţevilor, elaborarea proiectului de specialitate.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Limba modernă aplicata
3.Managementul calităţii
4.Utilizarea tehnicii de calcul
5.Managementul relaţiilor profesionale
• Unități de competență tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7.Legislaţia şi protecţia mediului
8.Evidenţa gestiunii
9.Managementul producţiei industriale
10.Analize şi încercări tehnice
11.Tehnologii de pregătire a materiei prime
12.Instalaţii tehnologice pentru fluide energetice
13.Acţionări hidropneumatice
14.Acţionări electrice şi automatizări in metalurgie
15.Utilaje şi instalaţii specifice sectorului cocso-chimic
16.Tehnologii la obţinerea cocsului
17.Tehnologii la prelucrarea subproduselor
18.Elaborarea proiectului de specialitate
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311702 Maistru metalurgie
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads