CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru sticlar

Profil: -
Domeniu: Materiale de construcţii
Descriere
Maistrul sticlar răspunde de asigurarea disciplinei tehnologice şi de muncă, de respectarea prescripţiilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, precum şi de respectarea regulilor de manipulare, transport şi depozitare a materiilor prime, materialelor şi produselor finite.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Legislaţia şi psihologia muncii
2.Limba modernă aplicată
3.Tehnologia informaţiei şi comunicării aplicată
4.Managementul calităţii
5.Managementul proiectelor
• Unități de competență tehnice specializate
6.Economia şi organizarea producţiei
7.Automatizarea proceselor tehnologice
8.Mentenanţa utilajelor şi instalaţiilor din fluxul de fabricaţie
9.Sănătatea şi securitatea muncii
10.Chimia sistemelor silicatice
11.Pregătirea amestecului de materii prime
12.Topirea amestecului de materii prime
13.Procedee de fasonare a produselor din sticlă
14.Recoacerea sticlei
15.Tehnici de finisare a sticlei
16.Fabricarea produselor din sticlă de menaj şi decorative
17.Fabricarea produselor de sticlă-ambalaj
18.Fabricarea geamului
19.Fabricarea produselor din sticle speciale
20.Controlul fabricaţiei şi al calităţii produselor din sticlă
21.Valorificarea deşeurilor din industria sticlei

Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
•311922 Maistru in industria sticlei si ceramicii
•311213 Maistru in industria materialelor de constructii
•311921 Tehnician in industria sticlei si ceramicii
•311103 Laborant determinari fizico-mecanice
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads