CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor

Profil: -
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Calificarea Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor este cea care asigură absolventului cunoştinţele teoretice şi practice necesare efectuării operaţiilor de recepţionare, depozitare şi transport a materiilor prime în vederea pregătirii lor pentru prelucrare, în scopul obţinerii semifabricatelor şi produselor finite de calitate corespunzătoare. Pe lângă cunoştinţele necesare privind tehnologia obţinerii conservelor din legume şi fructe, calificarea presupune şi capacitatea de deservire şi întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor din cadrul unităţilor prelucrătoare de legume şi fructe.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Aplicarea normelor de securiate și sănătate în muncă și de producție în industria alimentară
2. Aplicarea noțiunilor de microbilogie și a normelor de igienă în indutraia alimentară
3. Exploatarea utilajelor și a echipamentelor utilizate în industria alientară
4. Executarea opatrațiilor de bază în laborator în induatria alimentară
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
5. Pregătirea legumelor şi fructelor în vederea conservării
6. Conservarea legumelor şi fructelor
7. Fabricarea sucurilor şi a băuturilor răcoritoare
8. Valorificarea legumelor şi fructelor prin tehnologii speciale
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 751401 Preparator conserve, legume şi fructe;
• 751402 Uscător-deshidrator legume, fructe;
• 751403 Preparator castane, dovleac, porumb;
• 751404 Lucrător în procesarea de fructe de pădure şi ciuperci de pădure;
• 816022 Preparator boia de ardei;
• 816023 Preparator muştar;
• 816024 Preparator extracte, arome, esenţe;
• 816032 Operator la prepararea conservelor din legume sau fructe;
• 816047 Preparator băuturi răcoritoare;
• 818301 Maşinist la maşini de ambalat;
• 818302 Operator la maşini de etichetat
Lista ocupațiilor care pot fi practicate este data cu ttilu de exemplu. Absolvenții care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.
Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads