CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician protecţia plantelor

Profil: -
Domeniu: Agricultură
Descriere
Realizarea unor producţii agricole ridicate şi de calitate superioară, în cadrul unei agriculturi durabile depinde de performanţa materialului biologic folosit, de nivelul de aplicare a unei agrotehnici în concordanţă cu cerinţele specifice fiecărui soi sau hibrid în parte, de apariţia şi evoluţia bolilor şi dăunătorilor şi nu în ultimul rând, de gradul de calificare şi de informare a producătorilor agricoli.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba străină .
3.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată
4.Elemente de managementul calităţii
5.Elemente de management de proiect
• Unități de competență tehnice specializate
6. Legislaţie şi etică profesională
7. Igiena şi securitatea muncii în domeniul protecţiei plantelor
8. Conservarea şi protecţia mediului
9. Gestiunea şi evidenţa economică în
10. Managementul activităţilor în protecţia plantelor
11. Planificarea şi finanţarea afacerii în protecţia plantelor
12. Instrumente şi tehnici de laborator
13. Protecţia integrata a plantelor
14. Elemente de fitopatologie generală
15. Elemente de entomologie generala
16. Buruienile din culturile agricole
17. Bolile şi dăunătorii plantelor de câmp
18. Bolile şi dăunătorii plantelor legumicole şi ornamentale
19. Bolile şi dăunătorii pomilor fructiferi
20. Bolile şi dăunătorii viţei de vie
21. Bolile şi dăunătorii plantelor furajere
22. Bolile şi dăunătorii produselor agricole din depozite şi combaterea lor
23. Agregate şi instalaţii agricole folosite pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 314305 Tehnician in reconstructie ecologica
• 314308 Tehnician proiectant in reconstructie ecologică
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads