CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în hotelărie

Profil: Servicii
Domeniu: Turism şi alimentaţie
Descriere
Practicantul unei astfel de ocupaţii înregistrează clienţi, repartizează spaţii de cazare, furnizează informaţii cu privire la serviciile hoteliere, face rezervări de spaţii de cazare, ţine evidenţa spaţiilor de cazare, eliberează documentele de plată clienţilor şi încasează plăţile. Poate face parte şi din personalul de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în unităţile de cazare, organizează şi supraveghează activităţile personalului din subordine în scopul de a menţine curate şi ordonate interioarele, mobilierul şi alte facilităţi din aceste unităţi. Administratorii din gospodăriile individuale (pensiunile turistice) organizează, supraveghează şi execută activităţi de menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din subordine.
Unități de rezultate ale invațării
1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Asigurarea calităţii în turism şi alimentaţie
5. Organizarea activităţii în unităţile de primire turistică
6. Realizarea proceselor de bază în alimentaţie
7. Valorificarea patrimoniului turistic
8. Administrarea firmei
9. Evaluarea oportunităţilor de piaţă
10. Aplicarea politicilor de marketing
11. Înregistrarea operaţiilor economico-financiare
12. Întocmirea situaţiilor financiare
13. Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare
14. Pregătirea primirii şi cazarea turiştilor
15. Decontarea serviciilor prestate
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 422401 Recepţioner de hotel
• 422402 Lucrător concierge
• 422403 Şef de recepţie hotel
• 422405 Responsabil cazare
• 515102 Guvernantă de hotel/etaj
• 515203 Administrator pensiune turistică
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.