NOUTĂȚI

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Mai sunt locuri pentru anul şcolar 2020-2021 pentru învăţământul profesional și pentru învăţământul dual

Absolvenţii clasei a VIII-a mai pot opta pentru continuarea studiilor în anul şcolar 2020-2021 în învăţământul
profesional și în învăţământul dual, până la data de 30 iulie 2020, conform OMEC 4617 din 22 iunie 2020  pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea
şi calendarul
admiterii în învăţământul prof

Mai mult

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021 pentru învăţământul profesional, învăţământul dual şi învăţământul liceal tehnologic

Pentru anul şcolar 2020-2021 se vor aloca locuri distincte peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). Modificarea este menţionată în OMEC nr. 4617/22.06.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 545/25.06.2020. Repartizarea candidaților pe aceste locuri se realizează de către Comisia de admitere județeană/ Comisia de a

Mai mult

Certificarea absolvenților din învățământul profesional și tehnic în anul școlar 2019-2020

Examenele de certificare a calificărilor profesionale vor fi abordate în mod diferit în acest an școlar, în contextul pandemic pe care România îl traversează. Astfel, până la acest moment, sunt modificări pentru examenele de certificare pentru absolvenții:învățământului profesional și învățământului dual – care pot obține certificat de calificare de nivel 3;stagiilor de pregătire practică – care p

Mai mult

CNDIPT, partener în Campania de promovare - Meseria face diferenţa!

Tehnologia se schimbă de la zi la zi, generaţia tânără are nevoie de consiliere şi orientare pentru carieră, operatorii economici duc lipsă de forţă de muncă, societatea românească îşi uneşte forţele pentru a deveni relevantă pentru tinerii de astăzi pentru a-i păstra ca cetăţeni activi. În aceste condiţii, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) este un part

Mai mult

Peste 96.600 locuri disponibile în învăţământul profesional şi tehnic pentru anul şcolar 2020-2021

Pe an ce trece, România înţelege că trebuie pus accentul pe dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, iar Ministerul Educaţiei şi Cercetării încurajează un învăţământ care fructifică parteneriatul cu operatorii economici, care, la finalul şcolarizării, ne aşteptăm să angajeze viitorii absolvenţi. Astfel, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a sprijinit, prin

Mai mult

Importanța activităților de orientare și consiliere în carieră pentru elevii din gimnaziu și învățământul profesional și tehnic pentru o economie performantă

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic continuă acțiunile privind orientarea și consilierea pentru carieră a elevilor, prin intermediul rezultatelor proiectului ”JOBS - Orientare profesională – Instruire în întreprinderi și școli”, dezvoltat și implementat în parteneriat cu Ministerul Educației din România, în colaborare cu Centrul pentru Proiecte Internaționale în E

Mai mult