NOUTĂȚI

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

SELFIE WBL – pilotarea instrumentului european, un succes în România

SELFIE este un instrument digital, lansat în anul 2018 de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene și de Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură. La începutul anului 2020, în cooperare cu Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, SELFIE a fost adaptat pentru a include un modul privind învățarea la locul de muncă, care adaugă opiniile in-c

Mai mult

Operatorii economici pot solicita până la data de 13 noiembrie 2020 şcolarizare în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2021-2022

Învățământul profesional are ca obiectiv principal formarea competențelor profesionale specifice unei calificări profesionale nivel 3 conform Cadrului  Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor. Învățământul profesional se organizează la solicitarea operatorilor economici și în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin do

Mai mult

Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic a coordonat metodologic realizarea ghidului Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020 pentru învățământul profesional și tehnic.Aceste Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020 au scopul de a facilita intervenția cadrelor didactice din învățământul profesional

Mai mult

Săptămâna europeană a meseriilor, 9-13 noiembrie 2020

Săptămâna europeană a meseriilor (European Vocational Skills Week 2020), eveniment anual organizat la inițiativa Comisiei Europene, aflat la a V-a ediție, se desfășoară în acest an în perioada 9 - 13 noiembrie și are drept scop promovarea la nivel european a exemplelor de bună practică în formarea competențelor profesionale. În această perioadă sunteți invitați să organizați activități și evenimen

Mai mult

Situaţia locurilor libere din oferta educaţională pentru clasa a ix-a, învățământ profesional şi învăţământ dual, de masă şi special, pentru anul școlar 2020 - 2021, după etapa a ii-a de admitere

Amănunte despre modul de înscriere puteți regăsi accesând link-ul de mai jos:OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL, ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL TEHNOLOGICLocurile rămase libere dupa etapa a doua sunt cele menționate mai jos: Alba Brăila Dâmbovița Iași Satu Mare Vâlcea Arad București

Mai mult

Mai sunt locuri pentru anul şcolar 2020-2021 pentru învăţământul profesional și pentru învăţământul dual

Absolvenţii clasei a VIII-a mai pot opta pentru continuarea studiilor în anul şcolar 2020-2021 în învăţământul
profesional și în învăţământul dual, până la data de 30 iulie 2020, conform OMEC 4617 din 22 iunie 2020  pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea
şi calendarul
admiterii în învăţământul prof

Mai mult