CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Stilist

Profil: -
Domeniu: Estetica şi igiena corpului omenesc
Descriere
Elevii vor dobândi cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să îşi deschidă propria afacere sau să se angajeze ca Stilist. Ei vor fi capabili să conducă un salon de estetică şi îngrijire a corpului omenesc şi să realizeze lucrări specifice.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Managementul calităţii
2.Comunicare profesională
3.Managementul proiectelor
4.Comunicare profesională în limba modernă
5.Tehnologia informațiilor și comunicațiilor aplicată
• Unități de competență tehnice specializate
6.Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
7.Managementul salonului de estetică şi îngrijire a corpului omenesc
8.Realizarea cadrului ambiental
9.Organizarea activităţii
10.Istoria modei
11.Aplicaţiile artelor plastice în realizarea ansamblului estetic
12.Profilul clientului
13.Îngrijirea părului
14.Tunsori
15.Coafarea părului
16.Pigmentarea şi depigmentarea părului
17.Machiaj
18.Lucrări de estetică facială pentru bărbaţi
19.Îmbrăcăminte şi accesorii
20.Ansamblul estetic
21.Punerea în valoare a lucrărilor
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 514103 Coafor stilist

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente