CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Coafor stilist

Profil: Servicii
Domeniu: Estetica şi igiena corpului omenesc
Descriere
Coafor stilist oferă pregătirea de specialitate necesară pentru prestarea serviciilor prin conceperea şi realizarea lucrărilor de coafură, frizerie şi machiaj atât a celor obişnuite, cât şi a celor stilizate. De asemenea, calificarea oferă pregătirea necesară pentru managementul salonului de coafură, organizarea activităţii în salonul de coafură, consilierea clienţilor pentru alegerea celor mai potrivite tunsori, coafuri/frizuri şi colorări ale părului şi pentru punerea în valoare a lucrărilor.
Unități de rezultate ale invațării
1. Etică şi comunicare profesională
2. Organizarea locului de muncă
3. Consilierea clientului
4. Îngrijirea părului
5. Realizarea bărbieritului şi a îngrijirilor faciale
6. Tunderea părului pentru bărbaţi
7. Tunderea părului pentru femei
8. Realizarea de coafuri simple
9. Pigmentarea şi depigmentarea părului
10. Administrarea firmei
11. Aplicarea politicilor de marketing
12. Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare
13. Organizarea salonului de estetică
14. Tratarea părului
15. Tunderea părului
16. Colorarea părului
17. Realizarea de coafuri complexe
18. Stilizarea coafurilor
19. Realizarea machiajului
20. Armonizarea formă- culoare
21. Punerea în valoare a lucrărilor.
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 514102 Frizer
• 514101 Coafor
• 514103 Coafor stilist.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.