CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician echipamente periferice şi birotică

Profil: -
Domeniu: Informatică
Descriere
Tehnicianul echipamente periferice şi birotică va fi capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de supraveghere, monitorizare, punere în funcţiune, întreţinere, reparare a echipamentelor periferice şi de birotică, conform specificaţiilor, reglementărilor şi standardelor din domeniu.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională in limba modernă
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
5. Utilizarea tehnicii de calcul
• Unități de competență tehnice specializate
6.Dezvoltarea unei afaceri în domeniu
7.Asamblări mecanice şi transmiterea mişcării
8.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
9.Tehnici de măsurare
10.Acționari și automatizari
11.Sisteme de operare în reţea (CISCO)
12.Echipamente telefonice
13.Copiatoare şi multiplicatoare
14.Imprimante şi multifuncţionale
15.Echipamente periferice utilizate în activităţi comerciale
16.Echipamentele periferice ale sistemelor de calcul
17.Realizarea proiectelor de specialitate
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 251402 Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice
• 351103 Tehnician echipamente de calcul și rețele
• 351104 Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads