CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale

Profil: -
Domeniu: Chimie
Descriere
Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale”, reprezintǎ pregǎtirea teoreticǎ şi practicǎ necesarǎ unei persoane calificate, pentru a îndeplini sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a instalaţiilor electromecanice şi de automatizare

Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1. Comunicare profesională
2. Limba modernă aplicata
3. Managementul calităţii
4. Utilizarea tehnicii de calcul
5. Managementul relaţiilor profesionale
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6. Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7. Legislaţia şi protecţia mediului
8. Evidenţa gestiunii
9. Organizarea producţiei şi a muncii
10. Termohidraulica
11. Măsurări specifice în energetic
12. Tratarea apei in centralele electrice
13. Analiza chimică de laborator
14. Analiza instrumentală
15. Echipamente şi operaţii de transfer termic
16. Echipamente şi operaţii hidrodinamice
17. Automatizarea proceselor chimice
18. Managementul proiectelor
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311113 Laborant operator centrale termice
• 313205 Operator la tratarea apei tehnologice
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente