CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie

Profil: -
Domeniu: Chimie
Descriere
Scoala de maistri asigura elevilor cunoştinţele de conducere şi organizare ştiinţifică a producţiei şi a muncii, precum şi cunoştinţe referitoare la cele mai moderne tehnici şi tehnologii de lucru, aparatura de măsură şi control, exploatarea, reglarea, întreţinerea şi repararea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, protecţia muncii, legislaţia economică şi a muncii specifice domeniului de activitate pentru care se pregătesc.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Limbă modernă aplicată
2.Tehnologia informaţiilor şi comunicarii aplicată
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
5.Managementul relaţiilor interumane în procesul muncii
6.Planificarea şi organizarea producţiei
7.Economia producţiei
8.Securitatea muncii, PSI şi protecţia mediului
9.Chimia ţiţeiului
10.Operaţii şi utilaje hidrodinamice în industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie
11.Operaţii şi utilaje termice în industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie
12.Procese şi utilaje de difuziune în industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie
13.Procese de prelucrare primară a ţiţeiului
14.Procese de prelucrare secundară
15.Fabricarea lubrifianţilor
16.Procese petrochimice
17.Aparate de măsură şi automatizare
18.Controlul fabricatiei in industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie

Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311605 Maistru petrolist / industrie chimica
• 311601 Decontaminator
• 311607 Tehnician petrolist chimie industriala
• 311906 Tehnician programare, lansare, urmarirea
productiei
• 432204 Programator productie
• 432110 Primitor-distribuitor benzina si motorina
• 311904 Tehnician normare, salarizare, organizare
• 311909 Tehnician gestiunea productiei
• 311941 Operator responsabil cu supravegherea
tehnica a instalatiilor
• 313404 Operator instalatii imbuteliere gaz petrolier lichefiat
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente