CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Operator în industria ceramicii brute

Profil: -
Domeniu: Materiale de construcţii
Descriere
Operatorul în industria ceramicii brute oferă o pregătire de specialitate în doemniu.Asigură competențele necesare confecționării unei game de produse din ceramică brută, acționării și supravegherii utilajelor, echipamentelor, cuptoarelor și altor instalații pentru fabricarea, arderea și ambalarea produselor de ceramică brută, în conformitate cu noile tehnologii și standarde de caliate, aplicând legislațiașireglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, asumându-și responsabiliățile și rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii cu un anumit grad de autonomie și de arezolva probleme specifice locului de muncă.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Materii prime și materiale
2. Pregătirea amestecurilor de materii prime
3. Prelucrarea semifabricatelor4. Aplicarea tratamentelor termice
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
5. Fabricarea cărămizilor ( elemente de zidărie ceramică)
6. Fabricarea țiglelor (învelitorilor ceramice)
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 731401 Aplicator de detalii la produse din ceramică;
• 731403 Turnător produse ceramice;
• 731404 Fasonator produse ceramice;
• 731406 Modelator ceramică;
• 731407 Olar ceramică (artizanat);
• 731408 Preparator mase ceramice;
• 818124 Strungar produse ceramice;
• 818126 Arzător produse ceramice;
• 818127 Operator la fabricarea produselor refractare;
• 818135 Cuptorar produse refractare;
• 818136 Formator produse refractare;
• 818140 Prelucrător produse ceramice prin extrudere;
• 818142 Prelucrător produse ceramice prin injecție.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este data cu ttilu de exemplu. Absolvenții care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului
Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads