CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician maseur

Profil: -
Domeniu: Estetica şi igiena corpului omenesc
Descriere
Elevii vor dobândi cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să îşi deschidă propria afacere sau să se angajeze în meseria de Tehnician maseur. Ei vor fi capabili să conducă un cabinet de masaj şi să realizeze lucrări specifice.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Tehnologia informațiilor și comunicațiilor aplicată
4.Managementul proiectelor
5. Managementul calității
• Unități de competență tehnice specializate
6.Sănătate şi siguranţă la locul de muncă
7.Dezvoltarea unei afaceri în domeniu
8.Managementul cabinetului de masaj
9.Realizarea cadrului ambiental
10.Relaţia cu clienţii
11.Anatomie funcţională
12.Fiziologie umană
13.Elemente de patologie specifică
14.Elemente de psihologie
15.Etică şi deontologie profesională
16.Masaj somatic
17.Masaj sportiv
18.Tehnici de manevrare a pacienţilor
19.Masaj reflexogen
20.Drenaj limfatic
21.Programe specifice de masaj
22.Elaborarea unui proiect de specialitate
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 325501 Maseur
•514204 Maseur de întreținere si relaxare

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente