CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Cameraman-fotoreporter

Profil: -
Domeniu: Producţie media
Descriere
Adaptarea la noile cerinţe ale economiei de piaţă, presupune însuşirea acelor competenţe care să dezvolte în rândul elevilor înaltul profesionalism, iniţiativa, perspicacitatea, abilitatea de a opera eficace într-un cadru economic dinamic şi concurenţial.
Competenţele incluse în calificarea de nivel 5 - „cameraman-fotoreporter” formează viitorilor absolvenţi abilităţi legate de:
• Utilizarea camerelor de filmat profesionale si broadcast, atat pe platou cat si pe teren , in productii inregistrate sau in direct.
• Cunoasterea tehnicilor si tehnologiilor ce concura la realizarea productiilor tv.
• Dobandirea calitatilor necesare lucrului in echipa si asumarea responsabilitatilor in relaţia: Regie – Imagine – Scenografie
Pe lângă activităţile specifice, cameramanul, îşi va dezvolta competenţe cheie importante necesare unei bune comunicări atât cu factorii de creatie artistica şi în cadrul echipei de filmare, îşi va dezvolta competenţe de utilizare a aparaturii specifice, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii activităţii la locul de muncă si isi va dezvolta un sistem de analiza prin care va evalua rezultatele muncii sale.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Tehnologia informațiilor și a comunicației aplicată
4.Managementul proiectelor
5. Managementul calității
• Unități de competență tehnice specializate
6.Conceptul de MEDIA
7.Comunicare vizuală
8.Limbaj plastic
9.Studii de film şi televiziune
10.Optica foto-cine-TV
11.Arta imaginii – concepte de bază
12.Arta imaginii – elemente de gramatică vizual plastică
13.Arta fotografică
14.Tehnica video
15.Tehnica foto
16.Tehnica cinematografică
17.Fotografia digitală
18.Prelucrarea imaginilor digitale
19.Fotoreportajul
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 264208 Fotoreporter
• 264224 Jurnalist TV (studii medii)
• 343101 Fotografi
• 343102 Laborant foto
• 343103 Retuşor foto
• 343511 Reporter (studii medii)
• 352114 Preparator filmare
• 352131 Cameraman
• 343518 Videojurnalist (studii medii)

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente