CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Asistent medical generalist

Profil: -
Domeniu: Sănătate şi asistenţă pedagogică
Descriere
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Elemente de statistică și informatică medicală
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Anatomia și fiziologia omului
4.Microbiologie, virusologie, parazitologie
5.Biochimie
6.Psihologie generală și medicală
7.Sociologie și antropologie
10.Leadership și comunicare profesională
11.Semiologie medicală
12.Educație pentru sănătate
13.Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor
25.Etică profesională și multiculturalitate
26.Pedagogie
27.Management și legislație sanitară
28.Calitatea îngrijirilor și siguranța pacientului
• Unități de competență tehnice specializate
8. Biofizică și imagistică medicală
9. Farmacologie
14. Nursing general 1
15. Nursing general 2
16. Embriologie și genetică
17. Epidemiologie
18. Nutriție și dietetică
19. Boli infecțioase și nursing specific
20. Medicină internă și nursing specific (MI-I)
21. Medicină internă și nursing specific (MI-II)
22. Chirurgie și nursing specific (CHI-I)
23. Chirurgie și nursing specific (CHI-II)
24. Dermatologie și nursing specific
29. Anestezie, terapie intensivă și nursing specific
30. Obstetrică, ginecologie și nursing specific
31. Puericultură, pediatrie și nursing specific
32. Neurologie și nursing specific
33. Sănătate mintală, psihiatrie și nursing specific
34. Gerontologie, geriatrie și nursing specific
35. Oncologie și nursing specific
36. Îngrijiri paliative
37. Nursing comunitar și îngrijirea persoanelor cu dizabilități
38. Conduita în urgențe medico-chirurgicale,
situații de criză și dezastre
39. Cercetare în nursing
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 325901 Asistent medical generalist
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente