CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Asistent medical de nutriţie şi dietetică

Profil: -
Domeniu: Sănătate şi asistenţă pedagogică
Descriere
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1. Comunicare în limba modernă
2. Utilizarea calculatorului si tehnologia comunicatiilor
3. Comunicare profesională
4. Managementul proiectelor de sănătate
5. Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6. Anatomia si fiziologia omului
7. Virusologie, bacteriologie şi parazitologie
8. Biochimie generala
9. Embriologie si genetica
10. Igienă şi siguranţă alimentară
11. Semiologie şi terminologie medicală
12. Farmacologie generala
13. Deontologie profesională
14. Nutritie si dietetica generală
15. Nevoile fundamentale specifice fiintei umane
16. Educaţie pentru sănătate
17. Protectie si securitate in munca
18. Tehnici de gastronomie şi gastrotehnie
19. Biochimie speciala
20. Chimie alimentara si controlul calitatii alimentelor
21. Nutriţie şi dietoterapie
22. Afecţiuni obstetricale si alimentaţie dietetică specifica
23. Afecţiuni ginecologice si alimentaţie dietetică specifică
24. Puericultura, pediatrie si alimentaţie dietetică specifică
25. Boli interne si alimentaţie dietetică specifică
26. Afecţiuni dermatologice şi alimentaţie dietetică specifică
27. Afecţiuni chirurgicale şi alimentaţie dietetică specifică
28. Afecţiuni neurolologice şi alimentaţie dietetică specifică
29. Afecţiuni psihiatrice şi alimentaţie dietetică specifică
30. Boli infecto-contagioase şi alimentaţie dietetică specifică
31. Epidemiologie şi sănătate publică
32. Psihologie generala si medicala
33. Management şi legislaţie sanitară
34. Sociologie şi ştiinţe politice

Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 325902 Asistent medical nutritie dietetica
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente