CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Asistent medical de laborator

Profil: -
Domeniu: Sănătate şi asistenţă pedagogică
Descriere
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1. Comunicare profesionala
2. Comunicare profesionala in limba moderna
3. Tehnologia informatiei si comunicarii
4. Managementul calitatii
5. Managementul proiectelor
Unități de competență tehnice specializate
6. Psihologie generala si medicala
7. Anatomie umana
8. Fiziologie umana
9. Sanatate si securitate in munca
10. Etica si deontologie medicala
11. Igiena generala si sanatate publica
12. Genetica
13. Boli interne
14. Boli chirurgicale
15. Biochimie medicala
16. Tehnici de biochimie clinica
17. Iimunologie medicala
18. Tehnici de imunologie medicala
19. Bacteriologie
20. Tehnici de bacteriologie
21. Virusologie si tehnici de virusologie
22. Epidemiologie si boli infecto-contagioase
23. Micologie si tehnici de laborator in micologie
24. Hematologie
25. Tehnici de hematologie
26. Boli dermatologice si cu transmitere sexuala
27. Anatomie patologica
28. Tehnici de histopatologie si citologie
29. Tehnici macroscopice de anatomie patologica
30. Parazitologie
31. Tehnici de parazitologie
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 325904 Asistent medical laborator
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente