RUTE ȘCOLARE

Semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin.

Învățământ postliceal

DESCRIERE

Învățământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale de nivel 5 al Cadrului național al calificărilor înscrise în Registrul Național al Calificărilor.

Învățământul postliceal se realizează prin școala postliceală și școala de maiștri. Atât școala postliceală, cât și școala de maiștri reprezintă rute specializate de pregătire, cu o durată de 1-3 ani, în funcție de complexitatea calificării profesionale.

CINE SE POATE ÎNSCRIE

În învățământul postliceal se pot înscrie absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, admiterea realizându-se în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației Naționale.

FINALITATEA PROGRAMULUI

Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.