CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician electronist telecomunicaţii

Profil: -
Domeniu: Electronică şi automatizări
Descriere
Tehnician electronist-echipamente de telecomunicaţii reprezintǎ pregǎtirea teoreticǎ şi practicǎ necesarǎ unei persoane calificate, pentru a executa: instalarea, verificarea, întreţinerea, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor: de electroalimentare, de radiocomunicaţii, de comutaţie, de transmisii de date şi sisteme PCM, de transmisii pe fibrǎ opticǎ, de radiocomunicaţii mobile.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională in limba modernă
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
• Unități de competență tehnice specializate
6.Materiale şi tehnologii
7.Desen tehnic
8.Circuite electrice
9.Măsurări electrice
10.Circuite analogice în telecomunicaţii
11.Circuite digitale în telecomunicaţii
12.Informatică tehnologică
13.Reţele de telecomunicaţii
14.Instalaţii de electroalimentare
15.Măsurări speciale de telecomunicaţii
16.Echipamente de radiocomunicaţii
17.Tehnici şi sisteme de comutaţie
18.Tehnici şi sisteme de transmisiuni
19.Exploatarea şi întreţinerea reţelelor de telecomunicaţii
29.Transmisii de date.
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 351103 Tehnician echipamente de calcul si retele
• 351107 Operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice
• 352210 Tehnician rețele de telecomunicații
• 352214 Tehnician transporturi, poșta și telecomunicații
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente