CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Constructor-restaurator de orgi şi tâmplărie artizanală

Profil: -
Domeniu: Fabricarea produselor din lemn
Descriere
Constructor-restaurator de orgi şi tâmplarie artizanală este o calificare complexă, care presupune cunoştinţe şi abilităţi din mai multe domenii şi anume cel artistic,cel tehnic şi cel ştiinţific.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională în limba modernă
2.Comunicare profesională
3.Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Auto cad 2d
7. Auto cad 3d
8.Istoria artei şi cultura orgilor şi a mobilerului
9.Reprezentarea produselor de mobilier
10.Studiul lemnului şi al altor materiale utilizate la
construcţia orgilor
11.Materii prime şi materiale tehnologice
12.Sisteme de acţionare a maşinilor unelte din industria
lemnului
13.Uscarea cherestelei
14.Debitarea semifabricatelor superioare şi execuţia
panourilor stratificate din lemn
15.Prelucrare mecanică a panourilor şi ramelor
16.Furniruirea panourilor şi a ramelor.
17.Finisarea a suprafeţelor din lemn
18.Tipuri constructive de orgi
19.Execuţia şi restaurarea tuburilor din lemn:
20.Execuţia şi restaurarea tuburilor de metal
21.Execuţia şi restaurarea sistemelor de vânt
22.Execuţia şi restaurarea sistemelor mecanice
23.Execuţia şi restaurarea cutiilor de suflu
24.Prelucrarea mecanică a elementelor decorative
25.Proiectarea şi construcţia mobilierului artizanal
26.Restaurarea mobilierului artizanal
27.Asamblarea şi montarea orgilor
28.Acordarea şi intonarea orgilor
29.Întreţinerea şi repararea orgilor
30.Restaurarea orgilor
31.Proiectarea orgilor
32.Ambalarea şi transportul a produselor finite
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 731212 Lutier
• 731213 Constructor restaurator de orgi
• 731703 Confectioner obiecte artizanale din lemn
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads