CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în activităţi de comerţ

Profil: Servicii
Domeniu: Comerţ
Descriere
Tehnicianul în activităţi de comerţ este acea persoană care vinde /cumpără pe piaţă, dezvoltă legături cu parteneri externi, este un bun negociator şi este capabil să evalueze produsele sau serviciiile la adevarata lor calitate pentru a putea justifica preţurile. Are competenţe cheie necesare unei bune comunicări, atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, competenţe de utilizare a softurilor specifice, şi aplică tehnici de îmbunătăţire a calităţii activităţii la locul de muncă. Calificarea îi oferă un nivel ridicat de cunoştinţe teoretice în domeniu, capacitate de coordonare şi supraveghere şi autonomie în desfăşurarea activităţilor specifice.
Unități de rezultate ale invațării
1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Organizarea activităţii unităţilor economice
5. Asigurareacalităţii produselor şi serviciilor
6. Protecţia consumatorului, personalului şi a mediului
7. Administrarea firmei
8. Evaluarea oportunităţilor de piaţă
9. Aplicarea politicilor de marketing
10. Înregistrarea operaţiilor economico – financiare
11. Întocmirea situaţiilor financiare
12. Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare
13. Gestionarea unităţii comerciale
14. Administrarea ofertei de mărfuri
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 332202 Reprezentant comercial
• 332203 Agent de vânzări
• 332401 Agent comercial
• 332402 Mercantizor
• 332403 Agent vânzări standarde şi produse conexe
• 333901 Agent reclamă publicitară
• 333907 Agent servicii client
• 333910 Operator de interviu
• 333912 Operator vânzări prin telefon
• 432112 Şef raion/ adjunct mărfuri alimentare/ nealimentare
• 5222 Supraveghetori în magazine
• 5223 Asistenți vânzări în magazine
• 524301 Vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională