CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Asistent medical de farmacie

Profil: -
Domeniu: Sănătate şi asistenţă pedagogică
Descriere
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesionala
2.Comunicare profesionala in limba moderna
3.Managementul calitatii
4.Managementul proiectelor
5.Tehnologia informatiei si comunicarii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Elemente de botanica
7.Notiuni de anatomie si fiziologie umana
8.Notiuni de virusologie, bacteriologie si parazitologie
9.Propedeutica farmaceutica si operatii generale in practica farmaceutica
10.Notiuni de semiologie medicala
11.Farmacognozie generala
12.Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene
13.Chimia compusilor anorganici farmaceutici
14.Elemente de organizare sanitara si farmaceutica
15.Farmacologie generala
16.Biochimie
17.Farmacognozie speciala
18.Farmacoterapie
19.Forme farmaceutice sterile
20.Marketing in domeniul farmaceutic
21.Chimia compusilor cu actiune asupra sistemului nervos central
22.Fitoterapie
23.Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene
24.Apiterapie
25.Forme farmaceutice solide – pulberi si pilule
26.Farmacotoxicologie
27.Chimia compusilor farmaceutici cu actiuni fiziologice diverse
28.Notiuni de psihologie, etica si deontologie farmaceutica
29.Managementul financiar farmaceutic si legislatie
30.Forme farmaceutice solide – comprimate si drajeuri
31.Preparate dermo-cosmetice si de igiena
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 321303 Asistent medical de farmacie
• 321302 Laborant farmacie
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente