CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Laborant pentru construcţii

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de pregătire profesională.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Managementul calităţii
2.Comunicare profesională
3.Managementul proiectelor
4.Comunicare profesională în limba modernă
5.Tehnologia informaţiei şi comunicării
• Unități de competență tehnice specializate
6.Materiale de construcţii
7.Instrumente, aparate şi tehnici de laborator
8.Controlul calităţii agregatelor
9.Controlul calităţii lianţilor
10.Controlul calităţii produselor ceramice
11.Controlul calităţii betoanelor proaspete
12.Controlul calităţii betoanelor întărite
13.Controlul calităţii mortarelor
14.Documentaţia tehnică de laborator
15.Sănătatea şi securitatea muncii în laboratorul de încercări
16.Protecţia mediului în construcţii şi managementul deşeurilor
17.Planificarea şi organizarea muncii
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311103 Laborant determinări fizico-mecanice
• 311105 Laborant determinări geologice şi geotehnice
• 311104 Tehnician determinări fizico-mecanice
• 311211 Tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri


Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente