CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Agent de turism-ghid

Profil: -
Domeniu: Turism şi alimentaţie
Descriere
Prin calificarea „Agent de turism-ghid” se urmăreşte formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de promovarea produsului turistic, analizarea ofertei turistice, furnizarea informaţiilor de interes turistic, îmbunătăţirea calităţii activităţii personale, administrarea documentelor, întocmirea situaţiilor financiare, asigurarea unui climat favorabil turiştilor, coordonarea activităţii turistice, elaborarea raportului final al acţiunii turistice, întocmirea programului activităţii turistice, operarea cu valută şi cărţi de credit, valorificarea poliţelor de asigurare, încheierea contractelor cu clienţii, vânzarea produselor. turistice
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicarea profesională în limba modernă (limba 1)
2.Comunicarea profesională în limba modernă (limba 2)
3.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată ( TIC)
4.Comunicare profesională
5.Managementul proiectelor
6.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice generale
7.Norme de dezvoltare durabilă
8.Promovarea produsului turistic
9.Analizarea ofertei turistice
10.Furnizarea informaţiilor de interes turistic
11.Îmbunătăţirea calităţii activităţii personale
12.Administrarea documentelor
13.Întocmirea situaţiilor financiare
14.Gestionarea fondurilor alocate activităţii
• Unități de competență tehnice specializate
15.Asigurarea unui climat favorabil turiştilor
16.Coordonarea activităţii turistice
17.Elaborarea raportului final al acţiunii turistice
18.Întocmirea programului activităţii turistice
19.Operarea cu valută şi cărţi de credit
20.Valorificarea poliţelor de asigurare
21.Încheierea contractelor cu clienţii
22.Vânzarea produselor turistice
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 511301 Ghid de turism
• 511302 Ghid de turism intern (local)
• 422102 Agent de turism
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente