CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician ortoprotezist

Profil: -
Domeniu: Mecanică
Descriere
Prin calificarea Tehnician ortoprotezist, elevii vor dobândi cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să îşi deschidă propria afacere sau să se angajeze în meseria de Tehnician ortoprotezist. Toodata ei vor fi capabili să conducă un cabinet propriu şi să realizeze lucrări specifice.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională in limba modernă
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
5.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată
• Unități de competență tehnice specializate
6.Anatomia și fiziologia omului
7.Materiale textile, piele şi înlocuitori de piele
8.Materiale metalice
9.Protecție și securitate în muncă
10.Mecanica și rezistența materialelor
11.Materiale plastice
12.Tehnici de baza în atelierul de ortopedie
13.Anatomia funcțională
14.Patologie medicală, ortezare, protezare
15.Biomecanica
16.Orteze pentru membre superioare
17.Desen tehnic
18.Patologie chirurgicală, ortezare, protezare
19.Orteze pentru membre inferioare
20.Orteze pentru trunchi
21.Legislație și etica profesională
22.Reeducare și readaptare funcțională
23.Kinetologie
24.Proteze pentru membre superioare
25.Patologia medicală și chirurgicală a copilului, ortezare, protezare
26.Proteze pentru membre inferioare
27.Particularități de îngrijire a pacientului cu handicap locomotor
28.Psihologia persoanelor cu disabilități
29.Organizarea și gestionarea atelierului de ortopedie
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 321401 Tehnician protezist-ortezist
• 321402 Tehnician acustician - audioprotezist
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente