CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician tehnolog mecanic

Profil: -
Domeniu: Mecanică
Descriere
Tehnicianul va fi capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de supraveghere, monitorizare, punerea în funcţiune a instalaţiilor conform reglementărilor şi standardelor din domeniu, efectuarea unor prelucrări mecanice, urmărirea executării corecte a tehnologiilor specifice calificării.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unități de competență tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7.Dezvoltarea unei afaceri
8.Tehnici de măsurare
9.Maşini unelte
10.Toleranţe
11.Tehnologie generală
12.Tehnologia prelucrărilor la rece
13.Tehnologia prelucrărilor la cald
14.Tehnologii de mare productivitate şi neconvenţionale
15.Tehnologia asamblării şi a montajului
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311524 Tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale
• 311522 Tehnician tehnolog mecanic
• 311519 Tehnician mecanic
• 311533 Tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode organizarea si masurarea muncii
• 311904 Tehnician normare, salarizare, organizare
• 311906 Tehnician programare, lansare, urmarirea productiei
• 311909 Tehnician gestiunea productiei
• 311910 Tehnician gestiune stoc
• 313905 Tehnician asigurarea calitatii
• 313906 Tehnician analist calitate
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente