CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru agronom

Profil: -
Domeniu: Agricultură
Descriere
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba străină
3.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată
4.Elemente de managementul calităţii
5.Elemente de management de proiect
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6.Securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul agricultură
7.Gestiune şi evidenţă economică
8.Managementul exploataţiei agricole
9.Legislaţie şi etică profesională
10.Elemente de agropedologie
11.Elemente de protecţia plantelor
12.Organizarea exploatării agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură
13.Tehnologia de cultivare a cerealelor
14.Tehnologia de cultivare a leguminoaselor pentru boabe
15.Tehnologia de cultivare a plantelor oleaginoase
16.Tehnologia de cultivare a plantelor rădăcinoase şi tuberculifere
17.Tehnologia de cultivare a plantelor furajere
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 314201 Tehnician agronom-cercetare
•213232 Tehnician agronom-exploatare
•131111 Sef ferma agricola (agrozootehnica)
•132447 Sef statie uscare-conditionare cereale
•132446 Sef siloz
•131122 Conducator intreprindere mica - patron (girant) in agricultura si silvicultura
•131119 Sef statie lucrari de irigatie si ameliorare a solului
•131117 Sef statie productie, exploatare,intretinere in agricultura
•131112 Sef laborator analize pedologice
•131105 Sef centru protectia plantelor si mediului
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente