CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Electromecanic material rulant

Profil: -
Domeniu: Electromecanică
Descriere
Electromecanicul material rulant va fi capabil să efectueze lucrări curente şi planificate de întreţinere şi reparare cu grad de complexitate corespunzător calificării, la agregate, instalaţii şi subansambluri ale vehiculelor din parcul de material rulant de cale ferată, astfel încât acestea să fie menţinute în perfectă stare de funcţionare, pentru deplina siguranţă a circulaţiei, respectând atȃt legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, cât şi măsurile pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă. Materialul rulant de cale ferată reunește vehicule motoare și remorcate ce se deplasează pe șine ȋn vederea transportului de călători și mărfuri. Din categoria vehiculelor motoare fac obiectul meseriei electromecanic material rulant: locomotivele de manevră cu motoare diesel și transmisie mecanică, locomotive cu motor diesel și transmisie hidraulică, locomotive cu motor diesel și transmisie electrică, automotoare diesel, locomotive și rame electrice. Din categoria vehiculelor remorcate fac parte: vagoane de marfă, vagoane pentru transporturi speciale, vagoane de călători, vagoane restaurant și vagoane de dormit, remorci de automotoare. În categoria materialului rulant intră și vehiculele motoare și cele remorcate din componența ramelor de metrou și tramvai.
Unități de rezultate ale invațării
1. Reprezentarea pieselor și a instalațiilor utilizând desenul tehnic
2. Efectuarea operatiilor de prelucrare mecanică
3. Realizarea circuitelor electrice
4. Măsurarea mărimilor neelectrice și electrice
5. Asamblarea componentelor maşinilor şi sistemelor mecanice
6. Utilizarea echipamentelor electrice şi de automatizare în instalații electromecanice
7. Utilizarea și reglarea sistemelor electro-hidropneumatice în instalaţii
8. Efectuarea reparațiilor simple la partea mecanicǎ a materialului rulant
9. Efectuarea reparațiilor simple la frâna materialului rulant
10. Realizarea reparațiilor simple la partea electricǎ şi electronică a materialului rulant
11. Realizarea reparațiilor simple la motorul diesel şi la transmisii
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 721409 lăcătuş revizie vagoane
• 721410 lăcătuş mecanic
• 721424 lăcătuș mecanic de intretinere si reparatii universale
• 741215 electromecanic maşini şi echipamente electrice
• 742214 electromecanic
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.
Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads